loading...

Vad är Scendraget i Halmstad?

Vi är en teatergrupp/förening bestående av entusiastiska amatörer i olika åldrar. Vårt gemensamma mål – att tillsammans skapa teater och underhållning för en stor publik. Och du som läser detta får gärna sitta med som betraktare. Vi  bildade gruppen i december 2009 och vi har lång erfarenhet av skådespel i andra föreningar i Halmstad – t.ex. Hallarna, Kvartersteatern, Halmstadrevyn och Göörglad. Att arbeta i Scendraget betyder inte att man måste stå på scen och spela en roll.

Vi har ett stort antal medlemmar som sysslar med sådant som inte syns – kläder, smink, scenografi, servering, publikservice och transporter – och mycket mer än så. Självklart har vi olika framtidsperspektiv – att se till att den trevliga traditionen med teater på vårt vackra 1600-talsslott i Halmstad får leva vidare. Men också att se till att de yngre medlemmarna får möjlighet att fortsätta den verksamhet vi bedriver och som vi tycker är så viktig.

Du är alltid välkommen att kontakta oss!

Scendragets styrelse 2018

Ordförande: Rigmor Wilderoth
vice Ordförande: Pär Wennersten
Sekreterare: Lena Larsson
Kassör: Kerstin Spångfors
Ledamot: Siv Nilsson
Suppleant: Mathias Svensson
Suppleant: Peter Björk

Medlemsavgiften för 2018 är 175 kronor
Betala via
Bankgiro 482-6269
eller
Swish 1234713442

Glöm inte att uppge ditt namn i meddelandefältet!

Du kan även skicka ett meddelande till oss: