Carolina Kvarnhäll - Tommy Markenroth
Ammi Melin - My Nyberg - Sandra Müller
Lasse Svensson - Lars Bernhardsen - Efraim Höglund
Carl-Johan Kazimierz Rydén - Carina Almqvist
och Peter Caldarulo

Regi och manusbearbetning: Mathias Svensson